Skip Navigation LinksNeuropædagogisk-5---dagskursus-i-2015

Neuropædagogisk 5 - dagskursus 

Autismecentervest udbyder en udfordrende og intensiv kursusrække, ud fra en neuropædagogisk vinkel.

Kurset har overordnet fokus på forståelse og arbejde med mennesker, som har Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og mental retardering, herunder i særdeleshed på fagpersonalets tilgang og strategier i arbejdet med gruppen. De centrale omdrejningspunkter vil være borgerens daglige aktiviteter og egenomsorg.

Tid
Aftales efter jeres ønsker. 

Målgruppe
Pædagogisk personale på bo-, være- og beskæftigelsessteder for voksne med ASF samt mental retardering og evt. sproglige problemer. Kursisterne må gerne have nogen teoretisk baggrundsviden og minimum 1 års praksiserfaring med den ovenfornævnte type borgere for at få det fulde udbytte af forløbet. 

Kursusform
En blanding af teoretiske oplæg i plenum, gruppearbejde, supervision/ bearbejdning af kursisternes egne problematikker fra hverdagen samt to gruppe "hjemmeopgaver". Kursisterne må være forberedt på at skulle skrive og indsende de 2 hjemmeopgaver i god tid til underviserene, således at disse case-opgaver kan medinddrages i næste undervisningsdag.

Undervisere
Vi har samlet et hold på 3 meget erfarne og praksisorienterede psykologer til at stå for tilrettelæggelsen af og undervisningen på dette kursus:

 • Birthe Rusike
  Aut. cand. psych. og under specialistuddannelse i børneneuropsykologi.
 • Lona Bjerre Andersen
  Aut. cand. psych. og uddannet børneneuropsykolog & supervisor (stor erfaring med ASF, specialistopgave om piger og autisme).
 • Dorthe Birkmose
  Psykolog (cand. psych.) med fokus på etik, problemskabende adfærd og risikoen for forråelse.

 

Program

Tidspunkt

​Datoer & indhold for kursusforløbet

​Undervisere

​Kursusdag 1 +2
kl. 8.30 – 15.30 (inkl. morgenbuffet fra kl 8.30 -9.00)

 

Teori & praksis undervisning
Udlevering af hjemmeopgave til kursusdag 3

​ Birthe Rusike

​Kursusdag 3
kl. 8.30 – 15.30 (inkl. morgenbuffet fra kl 8.30 -9.00)

 

Teori & praksis undervisning
Gennemgang af stillet hjemmeopgave på kursusdag 2
Udlevering af hjemmeopgave til kursusdag 4

​Birthe Rusike
​Kursusdag 4 + 5            

kl. 8.30 – 15.30 (inkl. morgenbuffet fra kl 8.30 -9.00)

Teori & praksis undervisning
Gennemgang af stillet hjemmeopgave på kursusdag 3
Opsummering & evaluering

Vores tolkninger af andres adfærd &
En ikke-dirigerende tilgang til motivationsarbejdet

​Birthe Rusike

 

 

Dorthe Birkmose

  

Hvis du/ I er interesseret i at få dette kursus til jeres institution eller område kontaktes:

Koordinator & Kursusleder:
Jane Jensen
Tlf.:  5311 3149
Mail: jj@autismecentervest.dk

 

Sted
Enten i Herning eller hos jer

Betaling

 • Prisen er ca. 7.000,- kr. pr. deltager.
  Dette inkluderer både undervisning, tilrettelæggelse af 2 x "hjemmeopgaver" efter kursisternes behov/ udfordringer, kursusmateriale og fuld forplejning.
  Inkluderer ikke overnatning. 
 • Fakturering foregår via EAN systemet.

Max. antal personer er 34

 

Læs mere
Program fra tidligere afholdt kursus i 2015.